Bratz

Hos oss på Lekmer.no finner du Bratz, de vakre og tøffe motedukkene. Hos oss finner du også tilbehør, klær og dukkemøbler til Bratz-jentene. Bratz-gruppen består av de kjente dukkene Cloe, Yasmin, Jade og Sasha, sammen med Raya, som er ny i gruppen. I 2015 kom Bratz-dukkene ut i en nylansert versjon, og de har mange egenskaper som engasjerer nåtidens barn. Motedukkenes make-up er tonet ned, og barna oppmuntres og inspireres til å våge å være seg selv og uttrykke seg individuelt. Bratz har også en egen app.

Bratz ble lansert i 2001 med Cloe, Jade, Sasha og Yasmin. Tanken var da å skape et dukkemerke som skulle fenge og inspirere barn over hele verden, noe som i høy grad lyktes. Bratz fikk store markedsandeler i hele verden. Bare i Norden hadde hvert barn i 2006 i gjennomsnitt 2,7 Bratz-dukker.
Ops!

Ops!

Her var det tomt akkurat nå!