Aktive leker

Å leke og tulle fra ung alder hjelper barnet med å utvikle motorikken. Gjennom for eksempel lære-å-gå-vogn bygger barnet opp koordinasjon og balanse. Her finner du også andre aktive leker som; sykler, trehjulssykler og mye anner for både inne- og utelek.
(40 av 243 produkter)
(40 / 243)