Tid for å pakke skolesekken

Ops!

Ops!

Her var det tomt akkurat nå!